🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Váš retenčný vás bude o niekoľko minút kontaktovať s ďalšími informáciami o tejto obchodnej stratégii.
ozios_close

{{ requiredField }}

{{ validEmail }}

{{ item.name }}
{{ item.dial_code }}

{{ validPhone }}

Your message was sent
Too many tries. Try in 2 minutes
locked content icon
Tento obsah je uzamknutý
pre odomknutie
return icon
Späť
Späť

Licencia a nariadenie

Cezhraničné služby

Spoločnosť má povolenie na poskytovanie svojich služieb v nasledujúcich krajinách.

Krajina Regulátor
Rakúsko Financial Market Authority / Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulharsko Financial Supervision Commission / Комисията за финансов надзор (FSC)
Chorvátsko Croatian Financial Services Supervisory Agency / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)
Česká republika Czech National Bank / Česká národní banka (CNB)
Dánsko Financial Supervisory Authority / Finanstilsynet (FSA)
Estónsko Financial Supervisory Authority / Finantsinspektsioon (FSA)
Fínsko Financial Supervisory Authority / Finanssivalvonta (FIN-FSA)
Nemecko Federal Financial Supervisory Authority / Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Grécko Hellenic Capital Market Commission / Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (HCMC)
Maďarsko Hungarian National Bank / Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Island Financial Supervisory Authority / Fjármálaeftirlitið (FMA)
Irsko Central Bank of Ireland
Taliansko Italian Companies and Exchange Commission / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Lotyšsko Financial and Capital Market Commission / Finansu un Kapitala Tirgus Komisija (FKTK)
Lichtenštajnsko Financial Market Authority / Finanzmarktauf sicht (FMA)
Litva Bank of Lithuania / Lietuvos Bankas
Luxembursko Financial Supervisory Authority / Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Holandsko Netherlands Authority for the Financial Markets / Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Nórsko Financial Supervisory Authority / Finanstilsynet
Poľsko Polish Financial Supervision Authority / Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)
Portugalsko Portuguese Securities Market Commission / Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Rumunsko Romanian Financial Supervisory Authority / Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovensko National Bank of Slovakia / Národná Banka Slovenska (NBS)
Slovinsko Securities Market Agency Agencija za trg Vrednostnih Papirjev
Španielsko National Securities Market Commission / Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Švédsko Financial Supervisory Authority / Finansinspektionen (FI)
Sme k dispozícii aj na +357 25 054 734 online icon
© 2024 APME FX TRADING EUROPE LTD

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 73.72% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká