🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Váš retenčný vás bude o niekoľko minút kontaktovať s ďalšími informáciami o tejto obchodnej stratégii.
ozios_close

{{ requiredField }}

{{ validEmail }}

{{ item.name }}
{{ item.dial_code }}

{{ validPhone }}

Your message was sent
Too many tries. Try in 2 minutes
locked content icon
Tento obsah je uzamknutý
pre odomknutie
return icon
Späť
Späť

Cena olivového oleja dosahuje historické maximá. Čo môžeme očakávať v blízkej budúcnosti?

Celosvetová produkcia olivového oleja je na 10 ročnom minime, najmä v dôsledku slabej úrody v kľúčových oblastiach zberu, klimatickej krízy a nepriaznivého počasia. Napriek miernemu zlepšeniu sa produkcia stále nepriblížila úrovni z obdobia pred niekoľko rokmi. Spotrebitelia stále viac uprednostňujú tento produkt ako súčasť zdravej výživy. To však môže znamenať, že v nasledujúcich rokoch siahnu hlbšie do svojich peňaženiek.

Cena „tekutého zlata“ láme rekordy

Podľa Medzinárodnej olivovej rady sa očakáva, že celosvetová produkcia olivového oleja v sezóne 2023/24 dosiahne 2,49 milióna ton, čo je však stále ďaleko za desaťročným priemerom okolo 3 miliónov ton.[1] Od prepadu jeho ceny počas pandémie COVID-19 v roku 2020 v dôsledku nízkeho dopytu[2], sa svetová cena olivového oleja zvýšila takmer sedemnásobne.  V januári tohto roka dosiahla historické maximum 10 281 USD za metrickú tonu, podľa indexu cien primárnych komodít Medzinárodného menového fondu. V súčasnosti sa pohybuje tesne pod hranicou desaťtisíc.* Zlé poveternostné podmienky a klimatické zmeny naďalej spôsobujú farmárom komplikácie a odborníci očakávajú ďalší nárast cien tejto komodity.[3]

Snímek obrazovky 2024-05-13 v 11.48.32

Svetová cena olivového oleja v USD za metrickú tonu za obdobie 5 rokov (Zdroj: fred.stlouisfed.org)*

 

Cena olivového oleja sa zvýšila aj na obchodných pultoch v EÚ

Podľa údajov Eurostatu boli spotrebiteľské ceny olivového oleja v EÚ v januári 2024 o 50 % vyššie ako rok predtým. Ceny začali prudko rásť v auguste 2023, keď sa medziročne zvýšili až o 37 %, a tento trend pokračoval aj v nasledujúcich mesiacoch. Najvyšší nárast cien bol zaznamenaný v Portugalsku, kde sa cena olivového oleja na pultoch zvýšila o 69 % v porovnaní s januárom 2023, tesne za ním nasledovalo Grécko so 67 % nárastom a prvú trojku doplnilo Španielsko, kde olivový olej zdražel o 63 %. Naopak Rumunsko, Írsko a Holandsko zaznamenali len mierny nárast cien, a to o 13 %, 16 % a 18 %.[1]*

 


 

Počasie škodí olivovému oleju

Španielsko, na ktoré pripadá viac ako 40 % svetovej produkcie olivového oleja, v posledných rokoch sužujú opakujúce sa vlny tepla, ktoré majú výrazný vplyv na jeho pokles. Španielska spoločnosť Deoleo, najväčší svetový výrobca olivového oleja, uviedla, že toto odvetvie v súčasnosti čelí jednej z najťažších situácií vo svojej histórii a že sú potrebné výrazné zmeny. Výrobca je zástancom udržateľných postupov zberu a domnieva sa, že je potrebné prijať opatrenia na zmiernenie vplyvu počasia a klímy na olivovníky. Spoločnosť Deoleo tiež dodáva, že súčasná situácia môže mať cyklický charakter, a očakáva návrat k pôvodným nižším cenám, keď sa úroda stabilizuje, ale zostáva opatrná, pokiaľ ide o cenové vyhliadky vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu.[2] [1] Očakáva sa, že Španielsko tento rok vyprodukuje 845 000 ton, čo by predstavovalo 27 % nárast produkcie v porovnaní s minulým rokom, ale stále je to 33% pokles oproti desaťročnému priemeru.[3]

 

Klimatické zmeny ohrozujú úrodu v celej EÚ

V Európe má zvyšovanie teplôt a zmena počasia vážne dôsledky na pestovanie olív a výrobu olivového oleja. Zvýšené teploty počas zimných mesiacov ohrozujú rast a kvitnutie olív a vedú k výraznému poklesu výnosov. Tieto zmeny majú negatívny vplyv nielen na živobytie ľudí závislých od tohto odvetvia, ale aj na spotrebiteľov, ktorí čelia prudkému nárastu cien. Rôzne krajiny a organizácie sa snažia prijať opatrenia na podporu olivového priemyslu. V stredomorskom regióne, kde je olivový olej kľúčovým produktom, sa čoraz viac diskutuje o tom, ako zabezpečiť udržateľnosť jeho produkcie.[4]

 

Záver

Olivový olej je viac ako len kulinársky výrobok - je symbolom zdravého životného štýlu. Rastúce ceny a zmeny počasia však ohrozujú tento vzácny poklad. Napriek miernemu poklesu cien v roku 2024 dopyt po olivovom oleji rastie, čo naznačuje, že spotrebitelia budú čeliť aj ďalšiemu zvyšovaniu cien. Klimatické zmeny predstavujú vážnu hrozbu pre úrodu olív a výrobu oleja, čo má negatívny vplyv na milióny ľudí a hospodárstvo.

 

Adam Austera, hlavný analytik spoločnosti Ozios

 

* Minulé výsledky nie sú zárukou budúcich výsledkov.

 

[1] Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z predpokladov a súčasných očakávaní, ktoré môžu byť nepresné, alebo zo súčasného ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nie sú zárukou budúcich výsledkov. Zahŕňajú riziká a iné neistoty, ktoré je ťažké predvídať. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo naznačených v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.

 

 


[1] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20240227-1

[2] https://www.cnbc.com/2024/05/02/spains-deoleo-says-olive-oil-sector-faces-one-of-its-toughest-moments.html?&qsearchterm=olive%20oil

[3] https://www.oliveoiltimes.com/world/global-production-may-exceed-expectations-but-not-enough-to-move-prices/130498

[4] https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/olive-oil-climate-change-crisis


[1]  https://www.oliveoiltimes.com/world/global-production-may-exceed-expectations-but-not-enough-to-move-prices/130498

[2] https://9oliveres.com/en/blogs/noticias/por-que-sube-el-precio-aceite-de-oliva

[3] https://bmmagazine.co.uk/in-business/olive-oil-prices-soar-amidst-global-production-decline/

Adam Austera

Adam Austera

Vyštudoval výživu ľudí na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre, kde získal titul Ing., ale nakoniec ho profesijne zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu, kde sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.

Upozornenie:

Zverejnený obsah sa podľa príslušných zákonov a predpisov považuje za marketingovú komunikáciu, a ako taký nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Obsah nebolo vypracovaný v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nesmie sa vykladať tak, že obsahuje investičné poradenstvo, investičné odporúčanie, alebo ponuku či navádzanie na akékoľvek transakcie s finančnými nástrojmi.

Publikovaný obsah je určený len na vzdelávacie/informačné účely. Neberie do úvahy finančnú situáciu čitateľov, ich osobné skúsenosti ani investičné ciele. APME FX Trading Europe Ltd negarantuje, že poskytnuté informácie sú presné, aktuálne alebo úplné, a preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vynikli na v dôsledku investícií na základe dodaného obsahu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Akcie GameStop ako na horskej dráhe: Predajca hier a investičný fenomén

Celosvetová produkcia olivového oleja je na 10 ročnom minime, najmä v dôsledku slabej úrody v kľúčových oblastiach zberu, klimatickej krízy a nepriaznivého počasia. Napriek miernemu zlepšeniu sa produkcia stále nepriblížila...

Toyota odhalila svoj nový super-efektívny motor, v elektromobily až tak neverí

Celosvetová produkcia olivového oleja je na 10 ročnom minime, najmä v dôsledku slabej úrody v kľúčových oblastiach zberu, klimatickej krízy a nepriaznivého počasia. Napriek miernemu zlepšeniu sa produkcia stále nepriblížila...

Li Auto odkladá plánované elektrické SUV: Investuje do nabíjacej infraštruktúry

Celosvetová produkcia olivového oleja je na 10 ročnom minime, najmä v dôsledku slabej úrody v kľúčových oblastiach zberu, klimatickej krízy a nepriaznivého počasia. Napriek miernemu zlepšeniu sa produkcia stále nepriblížila...
Sme k dispozícii aj na +357 25 054 734 online icon
© 2024 APME FX TRADING EUROPE LTD

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 73.72% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká