🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Váš retenčný vás bude o niekoľko minút kontaktovať s ďalšími informáciami o tejto obchodnej stratégii.
ozios_close

{{ requiredField }}

{{ validEmail }}

{{ item.name }}
{{ item.dial_code }}

{{ validPhone }}

Your message was sent
Too many tries. Try in 2 minutes
locked content icon
Tento obsah je uzamknutý
pre odomknutie
return icon
Späť
Späť

RSI oscilátor

Na meranie prepradanosti a prekúpenosti použijeme technický oscilátor RSI (Relative Strength Index), ktorý sa prekladá ako Index relatívnej sily.  V našom príklade použijeme striebro, pretože tento drahý kov sa vyznačuje dobrými a dlhými trendami, ktoré sa dajú pekne obchodovať. RSI oscilátor nastavíme na parameter 14, teda na stredne rýchlu bázu, kvôli odfiltrovaniu čo najviac falošných signálov.

Na obchodovanie budeme používať denný graf aby sme mohli zachytiť väčšie pohyby na tomto menovom páre.

Vstupovať do dlhých pozícií (teda nakupovať) budeme, keď sa krivka indikátora RSI dostane z hodnôt pod 30 naspäť nad 30. To môže signalizovať, že trh je prepredaný a je zrelý na korekciu smerom nahor, nakoľko investori pravdepodobne začnú zatvárať krátke pozície a na trh sa tým pádom dostavia nákupy, ktoré by mohli tlačiť cenu inštrumentu nahor.

Ako vidíme na grafe, nákupné pozície by sme zaznamenali tri, pričom všetky by skončili v zisku, pretože trh sa vybral smerom nahor (býči trend).

V opačnom prípade by sme začali predávať (teda shortovať), keď sa krivka indikátora RSI dostane z hodnôt nad 70 naspäť pod 70. To môže signalizovať, že trh je prekúpený a je zrelý na korekciu smerom nadol, nakoľko investori pravdepodobne začnú zatvárať dlhé pozície a na trh sa tým pádom dostavia predaje, ktoré by mohli potlačiť cenu nadol.

Ako vidíme na grafe, predajnú pozíciu by sme zrealizovali iba jednu, avšak aj tá by skončila v zisku, pretože trh sa vybral smerom nadol.

Keďže sa jedná o volatilnejší inštrument, je potrebné zvoliť aj väčší Stop loss, napr. 30 centov, pričom výber zisku by bolo vhodné realizovať na 60 centov, prípadne ak sa pozícia nachádza v zisku pomaly posúvať Stop loss a nepoužívať Take profit pokyn. V prípade väčšieho pohybu je tak potenciál zisku oveľa väčší.

Je však potrebné si uvedomiť, že ani táto stratégia nie je neomylná a v niektorých prípadoch nemusí fungovať, hlavne ak sa trh dlhodobejšie hýbe smerom do strany.

Táto stratégia je vhodná pre pokročilých obchodníkov.

xiAhckIJSPWufP9D-striebro-strategia-2-426x240

Začnite touto stratégiou

Obchodovanie je riskantné a môže byť ohrozená celá vaša investícia.

Upozornenie: Predkladaná stratégia nie je investičným poradenstvom a nemala by byť braná ako zásadný faktor pre úspešné obchodovanie, pretože by mohla byť pre klienta začínajúceho s obchodovaním príliš zložitá a nemusela by tiež ponúknuť požadované výsledky. Táto stratégia je súčasťou marketingového materiálu a je poskytovaná zadarmo tak, aby podporila informované rozhodnutia a pochopenie obchodných trhov.

Ďalšie stratégie

Pin Bar

Pokročilá
Slúži na zachytávanie obratov na trhu alebo ich pokračovanie
Začnite teraz

Stratégia kĺzavých priemerov

Pokročilá
Jeden z najpopulárnejších nástrojov technickej analýzy
Začnite teraz

Obratová Stratégia

Pokročilá
Táto stratégia sa používa na zachytenie obratov na trhu
Začnite teraz

Stochastics oscilátor

Základná
Stratégia vhodná pre začiatočníkov
Začnite teraz
Sme k dispozícii aj na +357 25 054 734 online icon
© 2024 APME FX TRADING EUROPE LTD

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 73.72% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká